De Nieuws Pagina van Gersloot-Polder


Beste deelnemers aan de puzzeltoertocht,

Op zaterdag 4 juli '20 wordt de eerste Gersleat-Polder toertocht in Coronatijd verreden.

Er doen meer dan 20 auto’s mee. De prachtige tocht is ca. 75 kilometer lang en duurt ongeveer 2,5 uur.

Onderweg kan iedereen naar eigen behoefte zijn eet- en dranklust

bij de plaatselijke horeca stillen en/of lessen (voor eigen rekening).

Plaats van vertrek is de Doarpskeamer en er kan worden gestart tussen 18:00 en uiterlijk 19:30 uur.

Je krijgt een formulier met adressen en vragen mee,

je rijdt dus van adres naar adres.

Het gebruik van een navigatiesysteem wordt sterk aangeraden

(b.v. TomTom, Garmin of Google Maps op je telefoon).

Na afloop en terugkomst bij de Doarpskeamer zal er gelegenheid zijn nog wat

te drinken en een broodje hamburger te nuttigen op eigen kosten.

Wij gaan er vanuit dat iedereen hierbij een onderlinge afstand van 1,5 meter bewaard.

Wanneer iedereen terug is zal de winnaar van de puzzeltocht bekend worden gemaakt.

                                 OANT SNEON!!

Voor vragen en of opmerkingen kunnen jullie terecht bij de volgende leden van de feestcommissie:

Anneke Peeters (06-54756388)

John de Jong (06-20855533)

 

Met vriendelijke groet,

Feestcommissie Gersleat-Polder.

 


 

Op 2 september 2018 werd de fietstocht georganiseerd tbv de nieuwe Doarpskeamer.

Via onderstaande link kunt u de foto's bekijken:

https://myalbum.com/album/GhhMmpZTsUb2

 

Hieronder de flyer

 

 


Op 17 maart is de rommelmarkt gehouden in Gersleat -Polder.
Met heel veel bezoekers was dit een groot succes!
Opbrengst ongeveer € 1300,-! Dit komt ten goede aan de bouw en realisatie van de Doarpskeamer.

 

 


Fytstocht Gersleat Polder 

Op 3 september werd voor de tweede keer een

fietstocht georganiseerd vanuit Gersleat Polder.

En opnieuw veel animo; 130 inschrijvingen!  

Enthousiaste reacties van de deelnemers over de uitgezette routes van 29 en 49 km.

Geen pondjes dit jaar, maar het bos in!

Naast gesponsorde producten en andere bijdragen, werden onderweg ook ‘Polder-producten’ verkocht.

De fietstocht heeft weer een mooi bedrag bij elkaar gebracht voor de Doarpskeamer!

De eerste ideeën voor de volgende editie zijn er al, dus wij melden ons wel weer in 2018!

Fietsers, vrijwilligers, bakkers en sopsierders en sponsoren: BEDANKT!

Hier de link naar de foto's

Wiegers process innovations; Snackbar Bonnie 2.0; V.V.Gersloot; Fysiotherapie de Loefbiter; Annie’s Blommepluktùn; Aardappelhandel Mud; Kaasboerderij de Deelen; Kaasboerderij de Gelder; Makelaardij Veenstra; Berend Drenth Fotografie; Kraan Groenvoorziening; Rabobank; Hellema koekjes; Theetuin halte Leppedyk ; Theetuin de Hanenburcht; King pepermunt; Poisz Supermarkt; Wijn & Spijs; GFTO-toiletwein. 

Groeten,

de fietstochtcommissie Gersleat Polder.


Aankondiging Fietstocht 3 September 2017 :

 


Beste Streekbewoners (en omstreken)

 

In verband met het vervallen van de rommelmarkt bij de school dit jaar,

wordt de rommelmarkt bij het voetbalveld van Gersloot - polder aan de Tijnjeweg gehouden. 

Ook de datum en de tijd zijn veranderd dit is nu: 

Zaterdag 18 Maart 2017  van 9 tot 14 uur

Als u spulletjes heeft (liefst niet te groot) kunt u bellen met 1 van de onderstaande nummers:

0513 - 571756     0566 - 631576     06 - 36506461     06 - 51205352 

Dan worden de spulletjes bij u thuis opgehaald

Met vriendelijke groet,

De organisatie

 

 


VV Gersloot

DE Voetbal vereniging van Gersloot is genomineerd bij de

Nuon Club competitie met een heel mooi filmpje.

Via de onderstaande link kan je het filmje zien

en tevens ook uw stem uitbrengen.

http://clubcompetitie.nuon.nl/nuonclubcompetitie/fase4/vv%20gersloot#stemmen

 

 


Fietstocht Gersloot-Polder 28 augustus zéér geslaagd!

 

Op de laatste zondag van de zomervakantie zijn er zo’n 140 fietsers vanuit ‘Us Gemak’ uit Gersloot  vertrokken!

Een verrassend aantal deelnemers, na een stormachtig begin van deze dag.

Zowel jong, als oud lieten zich door de buien niet weerhouden… Toppers!

Bij binnenkomst was er warm Polder-onthaal: iedereen kon op de foto door Berend Drenth uit Tijnje. 

De foto’s zijn te vinden op deze site, zie  hieronder.

De opbrengst van de fietstocht komt ten goede van de bouw voor ons MFD

ofwel .. ‘Us Multi Functionele Doarpskeamer’! 

Reacties als “tot volgend jaar” en “it liket wol een lytse reünie” zorgen voor een zeer tevreden terugblik.

De kinderen hadden na de fietstocht nog voldoende energie over, om op het springkussen te springen.

Namens de Fietstochtcommissie Gersleat Polder: BEDANKT!!! En.. ja inderdaad graag tot volgend jaar.

De fietstocht is mogelijk gemaakt door veel vrijwilligers, EHBO en:

 
     
     

 

Update :

Via deze link opent u de foto album van de foto's

die tijdens de fietstocht gemaakt zijn.

Foto Album

 


Hoe gaat het met onze voorbereidingen

voor onze fietstocht Gersleat-Polder?

Afgelopen april zijn we gestart met de voorbereidingen voor het organiseren van een fietstocht met 2 afstanden.

Maar ja….. wat komt er allemaal bij te kijken. Van te voren hadden wij geen idee.

Het heeft meer voeten in aarde gehad dan waar wij in eerste instantie van uit zijn gegaan.

Nu zo’n twee weken voor aanvang van de fietstocht kunnen we zeggen dat we goed bezig zijn,

het begint er al goed op te lijken! In de laatste week voor de fietstocht komen we nog een keer bij elkaar

om de puntjes op de ‘i’ te zetten en dan zijn we er helemaal klaar voor!

Gelukkig vliegt de tijd, want we hebben er zin in!

Wij zijn zeer benieuwd hoeveel deelnemers wij mogen begroeten.

U fietst toch ook mee??

 Om u al vast een indruk te geven van de fietstocht, ziet u onderstaand een aantal foto’s van locaties waar de fietstocht langs gaat.

Aanvulling op al eerder verstrekte informatie:

 


 

Fietstocht 28 Augustus 2016: Klik op onderstaande voor grote versie:

 


Rommelmarkt 2016: Klik op onderstaande voor grotere versie:

 


Winterfair in “De Moune”.

Op zaterdag 28 november 2015 werd een winterfair gehouden in de oude Molen aan de P.G. Otterweg.

Een aantal dames van Vrouwen van Nu hebben dit georganiseerd. De opbrengst van de verkoping zou ten goede komen aan he realisatie van de Doarpskeamer in Gersleat-Polder.

Na weken van werken en organiseren was een keur aan spullen verzameld die nauwelijks allemaal een plaatsje konden vinden in de Molen en in een grote tent. Het weer was hen gunstig gezind.

Dus een grote opkomst vulde de Molen en de Tent. Kerststukjes, boeken, speelgoed, cadeautjes en tal van versieringen gaven voor velen een grote en soms moeilijke keus. In de tent werd warme chocolademelk en glühwein met appeltaart geserveerd, waardoor velen ook nog even daar gezellig bleven zitten.

Dit leidde er toe dat dankzij het vele vrijwilligerswerk en schenkingen, de verkoop een goede opbrengst gaf. In totaal netto € 551,--.

Dit bedrag is toegevoegd aan de spaarpot voor de Doarpskeamer.

Dames, bedankt!
 

16-05-2015

Klik op afbeelding voor groter beeld

Links: www.hoeve-paardenkracht.nl


31-03-2015

 


20-03-2015 Gersloot Polder Himmeldei!

Met een geweldige opkomst is er na koffie en gebak begonnen met het schoonmaken van de vele bermen van onze streek.

Het resultaat was een schone berm en veel gevulde afvalzakken.

Via deze weg wil Levine een ieder bedanken voor zijn/ haar inzet!

 


De Voetbal club van Gersloot heeft een klinkende overwinning behaald in derby met Aengwirden, dit alles is door Omrop Fryslan opgenomen en uitgezonden in het programma Bynt.

Hieronder de uitzending:

Bericht door Gersleat-Polder.
 


Met succes heeft het bestuur voorkomen dat de brievenbus aan de Tijnjeweg zou worden verwijdert.

Dus blijf hem gebruiken!

Brievenbus


Een mooie foto, gemaakt aan de Hooivaart. Met rechts uit het midden de achterkant van de manege en uiterst links de nieuwe woning op locatie 'Boerderij 2'.

Regenboog Tijnjeweg


Himmeldei groot succes!

Afgelopen zaterdag  is er na koffie en gebak begonnen met het schoonmaken van de bermen.

Na dit alles is zelfs de brug leuning nabij het voetbalveld ontdaan van de vuilaanslag.

Iedereen bedankt voor de inzet, met z'n allen houden we Gersleat-Polder schoon.

Hieronder de foto's;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Polderposter 2008

Voor belangstellenden zijn er nog een aantal exemplaren van de zogenaamde "Polderposter 2008", (100 jaar PB Gersloot) .

De poster kost slechts € 2,50 per stuk en is gedrukt op mooi stevig papier , formaat 42X59 cm. en er staan 16 foto's op van onze fraaie polder in alle seizoenen. (Al haast weer "vintage".....).

Voor wie belangstelling heeft, ik kan hem persoonlijk afleveren en het is natuurlijk ook mogelijk om hem zelf op te halen, maar dan graag even eerst bellen of mailen.

Mijn contact gegevens:

Levina Floothuis

Tijnjeweg 12

8457 EK Gersloot

T: 0513-571732

E:levinavandebundt 

@ gmail.com.

 


 

22 Maart Himmeldei

Zaterdag 22 maart gaan we weer los om de bermen van Gersleat-Polder schoon te maken.

Aanvang 9.30 in Us gemak met koffie en gebak.

 

 


Agenda jaarvergadering Plaatselijk-Belang Gersloot-Polder 07-03-2014

Aanvang: 20.00 uur in Us Gemak

1. Opening.

2. Notulen 01-03-2013

3. Mededelingen

4. Financieel jaarverslag

5. Kascommissie

a. Verslag Kascommissie

b. Mike treedt af

6. Sportcommissie

7. De website

8. Feestcommissie

8. Doarpskeamer, de stand van zaken

10. Bestuur; Henk treedt af en is herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten kunnen tot

aanvang van de vergadering bij het bestuur worden aangemeld.

11. Rondvraag

PAUZE

12. Gastspreker: Oscar Borsen; hij spreekt over de geschiedenis van de

vervening en het ontstaan van ons landschap

13. Sluiting.

Traditiegetrouw zijn er na de vergadering weer vele mooie en lekkere prijzen te winnen met,

Het rad van avontuur!

Met ook dit jaar weer een prachtige hoofdprijs

Graag muntjes van € 0,50 meenemen


Zaterdag 12 april:

Boeken markt en trommeltjes uit grootmoeders tijd.

Op het voetbalveld van Gersleat-Polder.

De opbrengsten komen ten goede van het toekomstig buurthuis van Gersleat-Polder.

Komt allen! Van 9-13 uur.


 

11-02-2014

Eén loket voor energievragen dorpen en wijken

Fryslân telt meer dan 50 lokale energie-initiatieven. In dorpen en wijken werken enthousiaste bewoners aan het opwekken en besparen van energie. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarom komen Doarpswurk en de Friese Milieu Federatie met één loket voor al hun energievragen. Dit heet de Energiewerkplaats. Hier kunnen lokale initiatieven terecht voor het oprichten van een lokaal energiebedrijf of gezamenlijk energie besparen. De provincie Fryslân draagt € 300.000 bij

http://www.netwerkduurzamedorpen.nl/fryslan

 


02-02-2014

Timen Cloo 50 jaar lid van damclub de Ontspanning Oldeboorn.

Timen heeft een hele mooie trofee gekregen!

http://www.damclub-ontspanning.nl


 

02-02-2014


31-12-2013

Oudejaarsnacht is de kantine ús gemak open.

Vanaf 00.15 tot ca 3 uur

Wij wensen u een fijne jaarwisseling en een gezond 2014 toe!


29-12-2013 Nieuwe Website

Beste bezoeker,

Na een periode van stilte is het tijd geworden voor een nieuwe website voor en door Gersleat -Polder.

De inhoud is gedeeltelijk bekend van de van de oude site en een gedeelte is nieuw, geregeld zal er een update plaats vinden voor nieuws, foto's van de omgeving, geschiedenis etc.

Genoeg redenen om geregeld de site te bezoeken.

Heeft u nieuws voor de site, mooie foto's, video etc wilt u dit dan doorsturen naar het email adres dat u in de info mail heeft gekregen?