Plaatselijk Belang Nieuws:


Finacieel jaarverslag 2015;

Het Plaatselijk Belang van Gersleat-Polder is een vereneging zonder winstoogmerk,

tevens mogen de bestuurders geen vergoeding ontvangen.

Hier het finacieel jaarverslag

 

 

 


Finacieel jaarverslag 2014;

Het Plaatselijk Belang van Gersleat-Polder is een vereneging zonder winstoogmerk,

tevens mogen de bestuurders geen vergoeding ontvangen.

Hier het finacieel jaarverslag

 

 


Uitnodiging Anti Inbraak Avond 14-04-2015 met  ex inbreker Evert Jansen

De gemeente Heerenveen in samenwerking met de politie, Plaatselijk belang GerslootPolder en Oud Aengwirden organiseert een avond over inbraak en het voorkomen ervan.

Deze avond zal plaatsvinden in Cafe Onder de Linden te Luinjeberd van 20.00 -22.00

 


Wijk Kracht Scan

In opdracht van de gemeente Heerenveen heeft Caleidoscoop een scan gemaakt van alle dorpen in de gemeente.

Het resultaat staat in een rapport wat HIER  te downoaden is, let op ca 42 Mb groot.

Hier onder staat het zelfde, maar dan alleen het gedeelte van Gersloot Polder; Klik op foto's voor een grote versie.

Klik voor grote versie
Klik hier voor grote versie
Klik hier voor grote versie

 


Extra Jaarvergadering op 20 Maart

Deze avond om 20.00u in Us gemak is er een extra vergadering gepland.

Thema van deze avond is voornamelijk de plannen rondom het nieuwe Multifunctionele Polderaccomodatie

 

Jaarvergadering Plaatselijk belang 27-02-2015

Bij deze willen we de leden weer uitnodigen op de jaarvergadering in us gemak op 27 februari om 20.00u

 


Energie  co÷peratie;

Op woensdag 22 oktober 2014 om 20.00 uur vindt de 1e Algemene Leden Vergadering plaats in Dorpshuis 'By de Fjilden'. U bent hier (ook) als geinteresseerde en aspitrant-lid, van harte welkom.

Voor verdere uitleg en links, zie het gedeelte hier onder.


Uitleg Energie Co÷peratie

 

De energie markt is sterk in beweging, voorheen was het de gewoonste zaak van de wereld dat je je electrisch en gas betrok van een groot bedrijf en je geen vragen hoefde te stellen waar de energie vandaan komt, concurentie was er nauwelijks.

Sinds kort zijn er energie co÷peraties die van onderaf (dus vanuit de lokale bevolking) sterk in opmars, DAN in Akkrum/Nes  is een voorbeeld, maar ook in Gorredijk en Makkinga is men al een paar jaar actief met een locale energie co÷peratie.

Hier een korte uitleg wat het inhoud:

-NLD Energie is een nieuwe energie leverancier (vanaf mei 2014) welke uitsluitend groen stroom en gas levert.

-De 3 noordelijke Provincies (Fryslan, Groningen en Drente) hebben elk hun eigen co÷peratie.

-Voor Fryslan is dit: ┌s Ko÷peraasje, Deze heeft tot doel om de lokale energie co÷peraties te helpen met oprichting en beheer ervan.

-De lokale energie co÷peratie bij ons in de buurt is: Us aengwirden.

-De leden dat zijn de inwoners, dus jij en wij.

 

-Alle partijen zijn co÷peratief, dus een winst gaat weer terug naar je eigen buurt. (bv de  Doarpskeamer)

-Huidige grote energie bedrijven maken een geschatte winst van ca €100,- per aansluiting per jaar.

-Prijzen zijn concurerend.

-Per jaar, per aansluiting vloeit Ç75,- terug naar de locale co÷peratie, welke dit weer besteedt aan regionale doelen (bv Doarpskeamer)

-De cooperatie heeft een rechtsvorm van UA, Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dus als het misloopt wordt je er niet bij in betrokken.

-Je hebt ALTIJD garantie op energie levering (door de overheid geregeld).

Hier nog een paar links.

  -NLD Energie  

  -┌s Ko÷peraasje

 
-Energie Co÷peratie Ăngwirden

 -In Akkrum wordt op 31 mei de Reuzedei georganiseerd, met dit jaar het thema; ˙s enerzjy. Hier de link naar hun site

 

 


Huisnummerpalen met reflecterende huisnummers.

De gemeente Heerenveen heeft te kennen gegeven dat het weer mogelijk is om tegen een scherpe prijs deze huisnummerpaaltjes te verstrekken.

Wij willen als PB graag een 2e ronde inzetten voor het bestellen van de huisnummer paaltjes.

Graag hoort het plaatselijk belang of u belangstelling heeft.


Glasvezel in Friesland
Hoogwaardig breedband op het Friese platteland: samen maken we het mogelijk!
De Provinsje FryslÔn en co÷peratieve vereniging FryslÔn Ring nodigen u van harte uit om uw stem te laten horen middels een peiling van de behoefte onder burgers, bedrijven en andere belanghebbenden in het buitengebied.
U doet dit eenvoudig door uw gegevens achter te laten via het inventarisatieformulier.

http://friesland.opglas.nl/pcc/demand-aggregation.html
Dit verplicht u verder tot niets.

Op dit moment is het belangrijkste doel om provinciebreed in kaart te brengen waar de behoefte aan snel en betrouwbaar internet leeft. Door u tevens aan te melden voor de nieuwsbrief, blijft u op de hoogte van de vervolgstappen.

Hebt u familie, vrienden of buren die ook graag (glasvezel)breedband willen? Deel dit initiatief dan via e-mail, Facebook, Twitter.


Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!


24-09-2013 Burgermeester en wethouders op bezoek

Met het gemeentelijk overleg is door de burgermeester het toegang bord met het nieuwe logo onthult.

Dit is gedaan door middel van het hijsen van de vlag welke voor het bord hing.